Festival “Muinasjutuvägi” 20.- 21. mail, 2011 Haapsalus

Alguslugu

Aastal 2009 toimus esmakordselt Haapsalu Linnavalitsuse ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu koostöös rahvusvaheline konverents “Muinasjutuvägi”. Selle õnnestumine ja saadud positiivne tagasiside andis mõtte korraldada 2011. aaastal uus konverents – veelgi enam, kasvatada konverentsist suurem sündmus ja muuta ettevõtmine festivaliks. Tänavu toimubki muinasjutufestival “Muinasjutuvägi”, kus konverentsi alateemaks “Loovus läbi muinasjuttude”.

Haapsalu oma legendide ja kuvandiga kannab endas muinasjuttu. Haapsalusse tulevad juba 19 aastat kokku laste kirjutatud muinasjutud üle terve Eesti, kuna laste omaloomingukonkursi „Steni muinasjutuvõistlus“ korraldajad (Ann ja Ants Roos) on kaaslinlased. Ilon Wiklandi piltide maailm ja teemakeskus Iloni Imedemaal visualiseerib muinasjutte, muudab omal kombel muinasjutuks kunstniku idüllilise lapsepõlvelinna.

Tänavune festival

Muinasjutufestival “Muinasjutuvägi” toimub kahel päeval, 20.-21. mail 2011. a.

Esimesel päeval leiab aset konverents, alateemaga “Loovus läbi muinasjuttude” kuhu on oodatud laste lugemisjuhid: õpetajad, lasteaia pedagoogid, raamatukoguhoidjad, kirjanikud, illustraatorid, lapsevanemad ja kõik teised huvilised. Nende kaudu ulatub konverentsi mõju ka laste lugemiseni.

Konverentsile on oodata esinejaid nii Eestist kui välisriikidest. Konverentsil astub üles kirjanik ja Tartu Mänguasjamuuseumile lähedalseisev isik Tiia Toomet, kunstnik Viive Noor, kirjanik Leelo Tungal, TLÜ Haapsalu Kolledži tudengeid eesotsas Karl Vaheriga ja muinasjutuvestja Piret Päär.

2011. aasta muinasjutufestivali konverentsi osa vaatab lähemalt, kuidas muinasjutte väikese inimese loovuse arendamisel kasutada saab. Lugude jutustamise kõrval uurime, milline roll on muinasjutul joonistamise, etendamise, mängu ja õppeprotsessi juures.

Teisel päeval võib mitmetes Haapsalu paikades leida muinasjutulisi tegevusi ja ettevõtmisi, mis pakuvad rõõmu nii väikestele kui suurtele. Kaasatakse mitmeid linna institutsioone – koole, lasteaedu, raamatukogusid, kultuuriedendajaid ja teisi kõikvõimalikke huvilisi, kes korraldavad töötube, näituseid, etendusi, filmivaatamisi jms. Mitmekülgne festival proovib haarata erinevaid valdkondi ja siduda neid muinasjuttude ning nende temaatikaga.

Oodatud on pered, lapsed erinevates vanustes, lugemisjuhid, loovtegevuse juhid ning kõik teised huvilised.

Eesmärk ja visioon

Festivali eesmärgiks on uued teadmised, nende omandamine ja oma silmaringi laiendamine ja ka koostöö- ja sõprussidemete arendamine lähinaabritega ning kuldaväärt kogemuste vahetamine laste lugemishuvi ja -harjumuste uurimisel ning süvendamisel, edaspidi ka kultuurivahetus laiemas plaanis.

Meie kindel soov on muinasjutufestival muuta traditsiooniliseks Läänemaa ürituseks ning laieneda ja muutuda tulevikus suuremaks festivaliks. Haapsalu oma armsa lastesõbraliku väikese „muinasjutulinna” auraga on mõttevahetuse ja heade ideede kohtumise kohaks.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.