2013

Muinasjutufestival “Muinasjutuvägi” teemal“Jutusta mulle üks lugu!“
24.-25. mai 2013 Haapsalus

Alguslugu

„Muinasjutuvägi“ toimub Haapsalus kolmandat korda. Esimene, rahvusvahelinekonverents „Muinasjutuvägi“, oli Haapsalus aastal 2009. Seda korraldasid Haapsalulinnavalitsus ja Lääne maakonna keskraamatukogu. Esimesel päeval kuulatiettekandeid, teisel toimusid töötoad. Ettevõtmine oli suunatud laste lugemisejuhtidele ja teistele huvilistele. Selle õnnestumine ja positiivne tagasiside andis vägeaastal 2011 ettevõtmist korrata. „Muinasjutuvägi“ kasvas festivaliks, mille alateemaoli „Loovus läbi muinasjuttude“ Peale konverentsipäeva täiskasvanutele pakkusteine päev teemakohaseid tegevusi lastele kogu linnas. Kaasa lõid koolid, lasteaiad,raamatukogud, kultuuriedendajad ja teised huvilised, kes korraldasid töötube,näituseid, etendusi, filmivaatamisi jms. Aastal 2013 on kavas korraldada uuestifestival „Muinasjutuvägi“, mille alateema on „Jutusta mulle üks lugu!“.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles 2011. aasta muinasjutukonverentsi avades,et linnas Tagalahel sünnib iga päev muinasjutt, viidates seal pesitsevatele luikedeleja Anderseni muinasjutule inetust pardipojast. Haapsalu muinasjutulisusekuvandit toetavad legendid, kaaslinlaste Ann ja Ants Roosi korraldatav lasteomaloomingukonkurss „Steni muinasjutuvõistlus“, mis on kestnud juba 20aastat, Ilon Wiklandi piltide maailm ja teemakeskus Iloni Imedemaal, misvisualiseerib muinasjutte, muudab omal kombel muinasjutuks kunstniku idülliliselapsepõlvelinna.

Tutvustus “Jutusta mulle üks lugu!“

Meie moodsas ja tempokas maailmas armastavad inimesed endiselt lugusid.Muutunud on vaid jutustamisviisid. Pilt, teatrietendus, film, kirjandusteos (kaspaberil või arvutis) – nende vahendusel jutustab üks inimene teistele lugusid, täpseltnii nagu sajandeid tagasi muinasjutte vestes. Täpselt nii nagu sajandeid tagasi, paluvad lapsed ka praegu, et jutusta mulle muinasjuttu. Tark on seda huvi ärakasutada ja muinas- või muude lugudega edasi anda väärtushoiakuid, teadmisi, omapere lugu, oma maa ja rahva lugu. Jutustaja rolli võiks anda ka lastele, kelle suuliseväljenduse oskusele on moodne aeg oma moodsate suhtlusvahenditega „karuteene“osutanud. Neid puhkusid, kus lapsed jutustada, juttu vesta, kuulajaga silmsidemesolla saavad, võiks rohkem esineda.

Eesmärk ja visioon

Festivali eesmärgiks on uued teadmised, nende omandamine ja oma silmaringilaiendamine ja ka koostöö- ja sõprussidemete arendamine lähinaabritega ningväärt kogemuste vahetamine laste lugemishuvi ja -harjumuste uurimisel ningsüvendamisel, edaspidi ka kultuurivahetus laiemas plaanis.

Meie kindel soov on muinasjutufestival muuta traditsiooniliseks Haapsalu jaLäänemaa ürituseks ning laieneda ja muutuda tulevikus suuremaks festivaliks.Haapsalu oma armsa lastesõbraliku väikese „muinasjutulinna” auraga onmõttevahetuse ja heade ideede kohtumise kohaks.

Lisaks – tegemist on Eestis ainulaadse projektiga ning tänapäevatarbimisühiskonnas, kus lastel on vaba aja veetmiseks ohtralt võimalusi, on viimaneaeg mõelda, kas ja kuidas tänapäeva laps vajab muinasjuttude lugemist ja jutustamistnende traditsioonilisel kujul.

Sihtrühmad

24.- 25. mai 2013 ehk konverentsipäev ja õpituba: raamatukogutöötajad, lastelugemisjuhid (pedagoogid, lapsevanemad, koolieelsete lasteasutuste õpetajad),loovtegevuse- ja huvijuhid, noorsootöötajad, kirjanikud, illustraatorid ning kõikteised huvilised.

25. mai 2013 ehk festivalipäev: perekonnad, erinevas vanuses lapsed ja noored,lugemisjuhid, loovtegevuse juhid ning kõik teised huvilised.

Lõpptulemus:

  • On saadud uusi teadmisi ja kogemusi teemadel: ettelugemine ja/võijutustamine, jutustamisviiside paljusus, muinasjuttude mõju laste arengule,muinasjutu oluline roll laste väärtushoiakute kujundamisel;
  • väärtustatakse muinasjutu algset vormi suulise pärandina;
  • väärtustatakse jutustamist;
  • on tugevdatud koostöövõrgustikku kirjanike, raamatukogutöötajate, õpetajate,lapsevanemate, laste ning teiste muinasjutu teemast huvitatute vahel;
  • Haapsalu linnasisesed koostöösidemed on tugevnenud;
  • on loodud alus uuele unikaalsele traditsioonile, kultuurisündmuseleHaapsalus ja Läänemaal ning teadvustatakse piirkonda nii Eestis kuiPõhjamaades.