Muinasjutuvägi 2017

Konverentsi eesmärk

Konverentsi eesmärk on jagada muinasjuttude sisulise poole ning nende vahendamise alaseid teadmisi ja oskusi, pakkuda uudseid vaatenurki.

Sihtrühm

Konverents on suunatud laste lugemise juhtidele – lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, lasteaiapedagoogid, raamatukoguhoidjad, noorsootöötajad, etenduskunstnikud ja kujutava kunstiga tegelejad, jne. „Lugudega kasvame suureks“ pakub inspiratsiooni, et nemad omakorda kaasaksid ja inspireeriksid lapsi jutte kuulama, lugema, looma ja jutustama. See protsess on väärtuskasvatuse osas hindamatu tähtsusega.

Lõpptulemus

  • On saadud uusi teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni tegelemaks järgmiste teemadega: ettelugemine ja/või jutustamine, jutustamisviiside paljusus, muinasjuttude valimine, nende mõju laste arengule, muinasjutu oluline roll laste väärtushoiakute kujundamisel;
  • väärtustatakse muinasjutu algset vormi suulise pärandina;
  • väärtustatakse jutustamist;

on tugevdatud koostöövõrgustikku suulise pärimuse kandjate, kirjanike, raamatukogutöötajate, õpetajate, lapsevanemate, laste ning teiste muinasjutu teemast huvitatute vahel.